söndag 9 mars 2014

För 100 år sedan...
Letter from Greta, 21, to Lydia from Manson  Royale 28 feb 1913 (Cuba)
...and so I have written a silly letter to GL and told Christian to write too and ask for " my little hand" .å. So now is that fixed. ... I am extra happy to hear that Kitta and the boys  are doing good......Christians letters every day sweetens life for me also.

Letter from Christian to Lydia from Hotel and Annex, Chicago  10 march 1913 where he thanks Lydia for a very nice letter, and that he is longing for Greta and has asked Häradshövdingen in Jönköping for his concent to marry Greta.

And then came this nice letter from Pastor Elof K Jonson to Lydia where he explains that her doughter is married to Christian and that they are very much in love! This must be a pastor that can imagine how a mother on the other side of the Atlantic is feeling when she can not be at her doughters wedding!,


Chicago den 1 okt 1913
Kära fru Lindman
Jag har härmed äran meddela Er att Er dotter Margaret blef den 24 sistlidne i äktenskap förenad med herr C. R. Andersen enl. Svenskt luterskt (?) formulär men i engelsk öfversättning. Vigseln ägde rum i Er broder F. Andréns hem i Berwyn (?) Det var en skön och oförgätlig stund. De unga äro innerligen fästade vid hvarandra så att man med skäl kan säga: Se, huru de älska hvarandra! ...... De båda gåfvo mig det allra bästa intryck. Herr Andersen är en ovanligt begåfvad man och därtill redlig och karaktärsfast. ...

Inga kommentarer: