onsdag 20 november 2013

Signe var en riktig kämpeSigne föddes 1888 och 1917 var hon en av dem som gladdes åt rösträttsreformen som gav lika allmän rösträtt till både män och kvinnor.Då hade hon engagerat sig i politik och samhällsliv och säkert var det på den tiden inte så lätt. Eller som det står i ,emoriamet: engagemang i sådana frågor var icke accepterat. forts. följer

Inga kommentarer: